Airscan en Belfius bundelen opnieuw hun krachten in een nieuw project: Pure Cities - NL / 22 12 2022

Cliquez ici pour la version française

Download hier de informatiefiche van het project.

Doe mee! Stel u via deze link kandidaat.

Na de succesvolle lancering van het project "Gezonde lucht voor onze kinderen", dat tot doel heeft de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren, breiden Airscan en Belfius hun samenwerking uit met een nieuw project: Pure Cities. Deze keer wil het project de luchtkwaliteit in Belgische steden en gemeenten in kaart brengen en verbeteren.

Context

Klimaatverandering en luchtkwaliteit zijn twee nauw met elkaar verbonden onderwerpen. Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor de klimaatverandering maar heeft ook grote gevolgen voor onze gezondheid. Het veroorzaakt jaarlijks wereldwijd 7 miljoen voortijdige sterfgevallen en het verlies van 1,8 miljard werkdagen. Ziekten gerelateerd aan luchtverontreiniging hebben ook een sociale kostprijs die alleen al in de EU wordt geraamd op 30 tot 940 miljard euro per jaar.

Belgische steden hebben vaak geen betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit op hun grondgebied; ze beschikken niet over de budgetten, de vaardigheden en de technologie om die gegevens te verkrijgen.

Daarom heeft Airscan het project "Pure Cities" ontwikkeld om de luchtkwaliteit in gemeenten in kaart te brengen en te helpen verbeteren. Dit project wordt volledig gedekt dankzij de financiële steun van Belfius.

Airscan%20outdoor%20air%20quality

Enkele cijfers

Luchtvervuiling is verantwoordelijk voor:

  • 7 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar wereldwijd
  • 1,8 miljard verloren werkdagen per jaar wereldwijd
  • Sociale kosten tussen de 330 en 940 miljard euro per jaar in de EU

Schone lucht voor onze steden!

Stap 1: diagnose

In de eerste stap van dit project wordt een diagnose gesteld van de luchtkwaliteit door het plaatsen van sensoren op strategische plaatsen in en rond de stad. Deze verbonden sensoren combineren kunstmatige intelligentie, cloud-technologie en mobiele toepassingen om een gedetailleerd beeld te geven van de in het gebied aanwezige verontreinigende stoffen.

Stap 2: Actie

Zodra de verontreinigende stoffen en mogelijke bronnen zijn geïdentificeerd, zal een eerste verslag worden opgesteld dat ook een specifiek actieplan zal bevatten om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren in nauwe samenwerking met de milieu- en mobiliteitsdiensten.

Stap 3: Evaluatie en eindverslag

Na 12 maanden van toezicht, nauwe samenwerking en aanpassingen indien nodig, zal een eindverslag worden uitgebracht met een evaluatie van de uitgevoerde acties, conclusies en aanbevelingen voor de toekomst.

DSC07574

Samen voor een ademende stad

De overgang naar een gezondere stad kan alleen slagen als de bewoners meedoen. Daarom zij in sommige gevallen aan het project kunnen bijdragen via een mobiele applicatie waarmee zij onregelmatigheden (geuren, enz.) kunnen melden.

Via communicatie op openbare schermen, de websites van de stad en een mobiele applicatie zal het project het publiek ook informeren en bewust maken van het belang van een goede luchtkwaliteit.

Download hier de informatiefiche van het project.

Doe mee! Stel u via deze link kandidaat.

Opgelet: Dit formulier is bestemd voor de bevoegde autoriteiten van de stad. Bent u een burger? Praat met uw gemeente en moedig hen aan om deel te nemen!

Airscan%20x%20Belfius